08-32 33 91

Tjänster

Underhållsplan


Vi erbjuder en gratis 50 års underhållsplan till alla våra nya medlemsföreningar som skriver avtal om minst 1 år. En bra underhållsplan är nyckeln till föreningens fastighetsförvaltning då man med den har full kontroll på de kommande underhållskostnaderna över tid och slipper kostsamma överraskningar.

En bra planering av underhållet i en fastighet underlättar ägandet och förvaltandet. Genom att ta fram en underhållsplan underlättas arbetet med planeringen av underhållet.

Gör ni även OVK?

Ja, i underhållsplanen finns även myndighetsbesiktningar som obligatorisk ventilationskontroll (OVK), elrevision, hissbesiktningar med mera och även dessa ska vara kostnadsuppskattade. Sen hjälper vi självklart föreningarna med OVK och deras åtgärder tillsammans med våra underkonsulter och partners i branschen.

Fördelar med en underhållsplan

Fördelarna är flera. Risken för akuta oförutsedda utgifterminskar och den totala kostnaden för underhåll minskar eftersom en tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare. Underhållsplanen ger en snabb överblick över fastighetens status och underlättar vid överföring av information vid exempelvis ägarbyte eller byte av styrelsen i en bostadsrättsförening. Den hjälper även till att bevara fastighetens värde på lång sikt.

Hur många år är underhållsplanen på?

Vi kan göra på  10 , 15 eller upp till 50 år. Besiktningsmännen använder Planima för Ni får full inblick och översyn 50 år framåt vilket underlättar er budgetering .