08-32 33 91

tjänster

Vår specialitet, teknisk förvaltning 

Med en teknisk förvaltare från MAKH har du en personlig expert som tar hand om det övergripande ansvaret för fastigheten och som tar fram bra underlag och struktur när ni ska fatta viktiga beslut.
Ni i styrelsen kan frigöra tid och lämna över skötsel och underhåll till ett professionellt team. Den tekniska förvaltaren är er huvudkontakt för husets långsiktiga planering och skötsel, tillsammans sätter ni rätt nivå på underhållet beroende på hur behoven ser ut i er förening. 

Myndigheteer

Koll på myndighetskrav, regelverk och försäkringsärenden och mycket mer. Inga mer sömnlösa nätter för er i styrelsen.

Förbättring

Säkerställa driften och proaktiva förslag på förbättringar och nya initiativ samt samordna och upphandla externa tjänster och entreprenör avtal.

Nätverk

Ett brett kontaktnät med specialister inom tekniska frågor, vi själva är och har besiktningsmän i organisationen, styrelsen och över hela landet. Vi har stor kunskap om bygg juridiken .

Vi kommer gärna förbi er fastighet och lämnar prisförslag på vad ni behöver

Mötes förfrågan