08-32 33 91

ROT

Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad

Med vår kompetens och erfarenhet av hur du kan förbättra och optimera befintliga installationer erbjuder vi anpassningar och kompletteringar utifrån era önskemål och behov. Dessa projekt kallas för ROT-projekt (Renoveringar, Ombyggnader och Tillbyggnader).
Vi erbjuder ett komplett åtagande där vi tar ansvar för konstruktion, projektering och utförande för att uppfylla kraven utifrån en framtagen behovsanalys. Vi genomför behovsanalysen tillsammans med er och därefter tar vi fram förslag för ett ROT- projekt. 

Utöver konstruktion och projektering tar vi även fram ett förslag som är det bästa ur miljösynpunkt, med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi skapar och levererar en teknisk installation med energigaranti och som är hållbar ur en miljösynpunkt. 


Vikten av en bra förstudie innan ett ROT-projekt inleds

Innan en fastighetsägare påbörjar ett ROT-projekt är det viktigt att en bra förstudie finns på plats. Förstudien ligger som grund för vad som bör och kan göras inom fastigheten och beskriver fastighetens skick avseende stomme, installationer samt ytskikt, som även inbegriper energi- och miljöinventering. På MAKH hjälper vi våra kunder med detta för att få en så bra översikt som möjligt över fastighetens välmående. Frågor förstudien för ett ROT-projekt brukar besvara

 • Hur ser de befintliga ledningarna för tapp-, spill- och dagvatten ut?  

 • Hur mår de befintliga elinstallationerna? 

 • Behöver ventilationsinstallationerna moderniseras?  

 • Vad är skicket på avloppsinstallationerna?  

 • Vad är status på rökgaskanalerna?  

 • Hur mår stommen? 

 • Hur mår värmesystemet? 

 • Hur mår styr- och reglerutrustningen? 

 • Hur mår ventilationssystemet? 

 • Vad är skicket på fasad, tak, fönster och ytskikt?  

 • Uppfyller vi brand- och tillgänglighetskrav, samt övriga myndighetskrav?  

 • Behöver tvättstugorna moderniseras?  

 • Hur är tryggheten i fastigheten?  

 • Uppfyller vi de arbetsmiljölagar som finns för de som arbetar i huset? 


Urval av tjänster inom ROT

Ni kan även kontakta oss för endast en del i projektet, vi har bra samarbetspartners och egen personal inom flertal områden. Inget jobb är för stort eller för litet. 

Målning och Bygg

Dag för ny färg på fasaden, taket eller i lägenheten. Vi kan även utföra snickeri och plats bygga finsnickeri i ert projekt. 

VVS

Vi erbjuder allt inom ventilation, rör och styr för er fastighet eller hus.

Vi kan bland annat:

OVK-besiktning, nivå K

Lufttätningsprovtagning av ventilationssystem med läckageanalys

Inspektion, filmning och analys av ventilationssystem med inspektionskamera

Kontroll av IM-kanal, utfärda sakkunnighetsintyg.
El

Dags att dra ny el i fastigheten eller uppdatera era trapphus tavlor till moderna trapphus skärmar?

Vi kan bland annat:

Högspänning
Lågspänning
Elbils laddning
Solceller

Besiktning

Både inför ett projekt eller vid avslut rekommenderar vi att en statusbesiktning eller slutbesiktning genomförs.