08-32 33 91


Fukt

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Fukt

Fuktskadeutredning

 • Fuktrondering

 • Provtagning för mikrobiell analys

 • Luftkvalitetsmätning

 • Termografering av klimatskärm

 • Inomhusklimatutredning

Fukt

Fuktmätning

 • Fuktmätning i nygjutenbetong enligt RBK

 • Fuktmätning i befintlig betong enligt Protimetermetoden.

 • Fuktmätning i golvavjämning GBR

 • Fuktkvotsmätning i trä

 • Fuktmätning av relativ luftfuktighet.

 • Loggning av relativ luftfuktighet och temperatur.

Fukt

Avfuktning

 • Montage av krypgrundsavfuktare

 • Montage av avfuktare vid skada

 • Montage av avfuktare vid påskyndande av byggfukt med värmemattor