08-32 33 91

Besiktning

Besiktningar

Nedan hittar ni ett urval av besiktningar vi gör.

Bygg och Mark

 • Äldre hus och konsultation för byggnadsvård

 • Balkongbesiktning med karbonatiseringsprovtagning

 • Lägenheter

 • Grundbesiktning

Vent

 • OVK-besiktning, nivå K

 • Utredning och rådgivning vid ej godkända besiktning

 • Slutbesiktning

 • Fortlöpande besiktningar

 • Lufttätningsprovtagning av ventilationssystem med läckageanalys

 • Inspektion, filmning och analys av ventilationssystem med inspektionskamera

 • Kontroll av IM-kanal, utfärda sakkunnighetsinty


El och övrigt

 • Sprinkler

 • Brandlarm

 • Släcksystem

 • Styr

 • Hissar

 • Termografering

 • vagabonderande strömmar

 • Magnetfält

 • Energimätningar

 • jordtagsmätning och mätanalys

 • Elrevision

Sprägning

 • Riskanalys inför vibrationsalstrande arbete SS4604866.

 • Syn för vibrationsalstrande arbete enligt SS 4604860.

 • Vibrationsmätning vid vibrationsalstrande arbete.

 • Provtryckning och besiktning av rökkanaler.

 • Konsultation och utredning vid sprängbesiktningar.


Rör / Avlopp / Badrum

 • Inspektion, filmning och analys av avloppsystem med rörkamera

 • Kontrollera lutning och fall.

 • Kontrollera status för rörväggar och läckage eller brott.

 • Lokalisera och utreda avloppsystems förläggning

 • Trestegsbesiktning

 • VVS-besiktning

 • Tätskiktbesiktning

 • SlutbesiktningÖverlåtelse besiktning

Av fastighet eller villa.

Vid köp av bostadshus har du som köpare en undersökningsplikt enligt Jordabalken § 4:19. Överlåtelse besiktningen är ett komplement till köparens undersökningsplikt.

En överlåtelse besiktning innebär en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt.

Besiktningen omfattar även granskning av tillhandahållna handlingar som berör husets konstruktion och uppbyggnad

Tak/Plåt

Vi hjälper er med besiktning och rådgivning vid takarbeten på både nya och gamla tak. Vi ser även över vattenavrinning mm.

Vi gör i samråd en underhålls besiktning och om ni vill en åtgärdsplan.Skyddsrum

 • Tillsynsbesiktning är en enklare besiktning där främst skyddsrummets stomme kontrolleras okulärt. 13 punkter kontrolleras, dokumenteras i ett protokoll och skickas till beställaren.

 • Överlåtelse besiktning vid försäljning av fastighet

 • Denna besiktning sker vid försäljning av fastighet. Efter utförd besiktning överlämnas protokoll på status av skyddsrummen.

 • Status besiktning är en fullständig besiktning av skyddsrummets alla detaljer samt skyddsrummets stomme.